2015 m. lapkričio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2015 m. lapkričio mėn.

2015-11-27

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Samališkės kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5568/0006:85) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

 Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

 Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. lapkričio 30 d. iki 2015 m. gruodžio 11 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-11-27

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Sendvario seniūnijoje, Mazūriškių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5558/0003:334) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

 Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, pritaikytą kaimo turizmo reikmėms.

 Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. lapkričio 30 d. iki 2015 m. gruodžio 11 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-11-27

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Kiokių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5528/0008:43) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

 Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

 Planavimo organizatorius –fizinis asmuo

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. lapkričio 30 d. iki 2015 m. gruodžio 11 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-11-27

Informuojame  apie parengtą  žemės sklypo (kad. Nr.5530/0005:1157) Jakų kaime, Sendvario sen.., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį pakeisti 2010-12-23 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-966 patvirtinto detaliojo plano (reg.Nr.003553003141) sprendinius (keitimas).

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr.5553/0005 : 1157 Jakų k.,, Sendvario sen., Klaipėdos r. sav,. Plotas 0.1213 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos r., tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: V. Dantienės projektavimo firma, Taikos g.24 -421, Klaipėda, tel. +370 686 41825, el. p.vdantiene@yahoo.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2014-11-19 d. Nr.AV-2704.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti žemės sklypo naudojimo  būdą  iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.  (reg.Nr.003553003141).

Su teritorijų planavimo dokumentu,  viešinamu bendrąja procedūrų tvarka, galima susipažinti nuo 2015-11-30 d. iki 2015-12-11 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – V. Dantienės projektavimo firmoje, tel. +370 686 41825, el. p.vdantiene@yahoo.com.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-12-07 iki 2015-12-11 Klaipėdos r. savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g.2 , Gargždai  ir projektavimo įmonės patalpose, adresu Taikos 24 - 421, Klaipėda, tel. +370 686 41825, el. p.vdantiene@yahoo.com.

Viešas susirinkimas numatomas 2015-12-08 , 10 val. projektavimo įmonės patalpose, adresu Taikos g.24 -421, Klaipėda, tel. +370 686 41825, el. p.vdantiene@yahoo.com.

Planavimo pasiūlymus dėl  detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. iki planavimo dokumento  viešinimo procedūros pabaigos.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Brėžinys


2015-11-24

 Pradedamas rengti Priekulės miesto istorinės dalies (unikalus kodas kultūros vertybių registre 33624) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas

 Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. Į-270 ,,Dėl kultūros paveldo vietovės - Priekulės miesto istorinės dalies (unikalus kodas kultūros vertybių registre 33624) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo‘‘ .

 Planavimo organizatorius – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius; el. p. centras@kpd.lt; tel. Nr. (8 5) 273 42 56.

 Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda; el. p. klaipeda@kpd.lt; tel. Nr. (8 46) 41 03 67.

 Planavimo iniciatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai; el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt; tel. Nr. (8 46) 21 11 16 .

 Planavimo tikslas: užtikrinti Priekulės miesto istorinės dalies ir jos teritorijos išsaugojimą, teritorijoje bei apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

 Planavimo uždavinys: nustatyti (pakeisti) Priekulės miesto istorinės dalies teritorijos bei apsaugos zonos ribas, nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą teritorijoje ir apsaugos zonoje.

 Bendra informacija apie projektą: Vadovaujantis Specialiojo planavimo dokumento rengimo darbų programa strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos. Rengiama koncepcija.

 Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Specialiojo planavimo dokumento visuomenė gali teikti iki viešo svarstymo pabaigos raštu Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriui, Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel. Nr. (8 46) 41 03 67, el. p. klaipeda@kpd.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; projekto numeris TPD Nr. S-VT-55-16-294).

 Supažindinimo tvarka: Su Priekulės miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 33624) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento dokumentacija ir procedūriniais dokumentais galima susipažinti bei sekti plano eigą galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; projekto numeris TPD Nr. S-VT-55-16-294), Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje (http://www.klaipedos-r.lt) ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriuje. Adresas - Klaipėdos g. 15, LT-96130 Gargždai. Atsakingas asmuo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Sonata Šmatauskienė, tel. (8 46) 45 21 38, el. p. sonata.smatauskiene@klaipedos-r.lt


2015-11-17

2015-11-16 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (toliau – planavimo organizatorius), ir fiziniai asmenys (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-975 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0007:343 ir 5544/0007:278) Toleikių k., Dovilų sen.,  Klaipėdos r. sav. (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl 2006-09-28  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-295 (reg. Nr. 003553001043) ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-01-07 įsakymu Nr. AV-56  (reg. Nr. 003553003111) patvirtintų detaliųjų planų keitimo ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-11-06

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-21 įsakymas „Dėl pritarimo  pasiūlymui“ Nr. AV-2151, Priedas Nr. 1

 2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-06 įsakymas Nr. AV-2252 „Dėl  žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0007:343; 5544/0007:278) Toleikių k., Dovilų sen.,  Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, Priedas Nr. 2

3. 2015-11-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-975, Priedas Nr. 3

4. 2015-11-06 įsakymo Nr. AV-2252  dalinis pakeitimas, Priedas Nr. 4

5. Papildomas susitarimas prie inicijavimo sutarties

6. 2016-03-23 papildomas susitarimas Nr. AS-390, prie Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties, Priedas Nr. 6

7. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 7


2015-11-13

2015-11-13 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (toliau – planavimo organizatorius), ir fizinis asmuo (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-964 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0004:405) Bajorų g. 9, Jakų  k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav. (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl 2004-07-28  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-564  (reg. Nr. 003553000544) patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-11-02

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-12 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-2067, Priedas Nr. 1

 2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-02 įsakymas Nr. AV-2224 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0004:405) Bajorų g. 9, Jakų  k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, Priedas Nr. 2

3. 2015-11-13 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-964, Priedas Nr. 3

4. Įsakymas dėl 2015-11-02 įsakymo Nr. AV-2224 pakeitimo; Priedas Nr. 4

5. Papildomas suitarimas prie iniciavimo sutarties; Priedas Nr. 5

6. Planavimo darbų programa; Priedas Nr. 6


2015-11-12

2015-11-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (toliau – planavimo organizatorius), ir fiziniai asmenys (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-963 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0005:256 ir 5510/0005:1181) Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen.,  Klaipėdos r. sav. (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl 2011-08-19  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1821  (reg. Nr. 003553004047) patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-11-06

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-15 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-2096, 1 lapas, Priedas Nr. 1

 2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-06 įsakymas Nr. AV-2254 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:256) ir Kosto Steigvilo žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:1181)  Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen.,  Klaipėdos r. sav, detaliojo plano rengimo“, Priedas Nr. 2

3. 2015-11-12 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-963, Priedas Nr. 3

4. Planavimo darbų programa; Priedas Nr. 4

5. Įsakymas dėl 2015-11-06 įsakymo dalinio pakeitimo; Priedas Nr. 5

6. Papildomas susitarimas prie 2015-11-12 sutarties; Priedas Nr. 6

7. Dokumentai dėl sutarties nutraukimo: priedas Nr. 7; priedas Nr. 8, priedas Nr. 9; priedas Nr. 10


2015-11-12

2015-11-09 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (toliau – planavimo organizatorius), ir fizinis asmuo (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-949 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:246) Mazūriškių k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav. (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl 2005-04-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-131 (reg. Nr. 003553000637) patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), koregavimo ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-11-06

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-21 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-2152, Priedas Nr. 1

 2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-06 įsakymas Nr. AV-2253 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:246) Mazūriškių k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav.  detaliojo plano rengimo“, Priedas Nr. 2

3. 2015-11-09 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-949, Priedas Nr. 3

4. Papildomas susitarimas prie inicijavimo sutarties; Priedas Nr. 4

5. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 5

6. Sprendinių įgyvendinimo sutartis, Priedas Nr. 6 


2015-11-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:353; 5558/0014:354; 5558/0014:355; 5558/0014:357) KALOTĖS K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo pagrindas:  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-09 įsakymas Nr. AV-2279 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypų kad. Nr. 5558/0014:353; 5558/0014:354; 5558/0014:355; 5558/0014:357 teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus: pastatų aukštį, užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo zoną ir ribą.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. lapkričio 13 d. iki 2015 m. lapkričio 26 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. lapkričio 26 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-09 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-2279, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:353; 5558/0014:354; 5558/0014:355; 5558/0014:357) Kalotės k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav.  detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


 

2015-11-12

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0003:488) Didlaukių g. 8, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas numatantis pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimu Nr. T11-257 patvirtiną detalųjį planą.

Planavimo tikslai: nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus inžinerinių tinklų sprendiniams.

Detalusis planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene  supaprastinta tvarka.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys. 

Planavimo rengėjas - UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda. Tel. 861521741. uabges@gmail.com.          

Su parengtu projektu susipažinti bei teikti pasiūlymus galima nuo 2015-11-23 d. iki 2015-12-07  d. imtinai, detaliojo plano rengėjo adresu bei Sendvario seniūnijoje, Saulės g. 1, Slengių k., Klaipėdos raj.

Viešo projekto ekspozicija nuo 2015-11-23 d. iki 2015-12-01 d. imtinai vyks Sendvario seniūnijoje, Saulės g. 1, Slengių k., Klaipėdos raj.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.


2015-11-09

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO (ŽEMĖS VIDINĖS AKVATORIJOS, IŠORINIO REIDO IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS) BENDRĄJĮ PLANĄ

Vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 720 Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano rengimo ir 2014 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-341 Dėl rytų-vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) ypatingos valstybinės svarbos ir „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies ypatingos valstybinės svarbos projektų vykdymo (toliau – Įsakymu), pradedamas rengti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrasis planas.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel.: 8 5 261 2363, el.p.: sumin@sumin.lt, tinklalapis: sumin.lrv.lt). Pradėti rengti bendrąjį planą Įsakymo 4 p. pavesta VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (J.Janonio g. 24, 92251 Klaipėda, tel.: 8 46 499 600, el.p.: info@port.lt, tinklalapis: www.portofklaipeda.lt).

Plano rengėjas – jungtinės veiklos pagrindu veikiantis konsorciumas, kurį sudaro UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Urbanistika“ ir UAB „Kelprojektas“. Konsorciumo vedantysis partneris - UAB „Sweco Lietuva“ (V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel.: 8 5 262 2621, el.p.: info@sweco.lt, tinklalapis: www.sweco.lt.).

Planavimo programa - 2014 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-370-(E) patvirtinta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano planavimo darbų programa. Teritorijų planavimo lygmuo pagal projekto turinį – vietovės, bendrojo plano rengimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Bendrojo plano rengimo etapo bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje bus rengiamos 2 planuojamos teritorijos vystymo koncepcijos ir atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.

Planavimo tikslai:

- sukurti uosto plėtros viziją, atitinkančią Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“;

- įvertinti esamas ir perspektyvines uosto veiklos kryptis, kompleksiškai suplanuoti uosto teritorijos plėtrą ir nustatyti teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygas;

- suformuoti darnią ir tvarią uosto bei miesto plėtros poreikius tenkinančią aplinką, užtikrinančią nuolatinę ir darnią teritorijos plėtrą, įvertinus uosto ir miesto raidą, kultūros paveldo, gamtos bei kraštovaizdžio vertybių apsaugą ir racionalų naudojimą, kuriuo pasiekiamas norimas pozityvus rezultatas – didėjantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir Klaipėdos miesto konkurencingumas, sudarytos sąlygos uosto įmonių veiklos plėtrai, investicijoms, keleivių bei krovinių srautams pritraukti;

- suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybės bei valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo planuojamoje teritorijoje sąlygų;

- numatyti uosto plėtrai reikalingas rezervines teritorijas žemyninėje dalyje ir vandenyje.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.


2015-11-05

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Juodikių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0009:36) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

 Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, pritaikytą kaimo turizmo reikmėms.

 Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. lapkričio 5 d. iki 2015 m. lapkričio 18 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-11-04

2015-11-04 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (toliau – planavimo organizatorius), ir fiziniai asmenys (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-939 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:427) Virkučių g. 32, Slengių k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav.  (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl 2005-07-07  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-156 (reg. Nr. 003553000652) patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), koregavimo ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-10-22

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-30 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-1987“, Priedas Nr. 1

 2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-22 įsakymas Nr. AV-2156 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:427) Virkučių g. 32, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, Priedas Nr. 2

3. 2015-11-04 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-939, Priedas Nr. 3

4. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 4


2015-11-04

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0003:488) Didlaukių g. 8, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas numatantis pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimu Nr. T11-257 patvirtiną detalusis planas

Planavimo tikslai: nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus inžinerinių tinklų sprendiniams.

Detalusis planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene  supaprastinta tvarka.

 Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

 Planavimo rengėjas - UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda. Tel. 861521741. uabges@gmail.com

Planavimo darbų programą patvirtino Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Detaliojo plano koncepcija, koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas neatliekamas. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas, jeigu planuojamos ūkinės veiklos vertinimą nustato įstatymai.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-07 15:26:10
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102